Meistä.

Kuormat.com syntyi halusta luoda parempaa tielogistiikkaa. Logistiikan nykytilanteessa on monia kipukohtia, jotka aiheuttavat tehottomuutta sekä kuljetusalan ammattilaisille että kuljetuspalveluita tarvitseville rahdinantajille. Tielogistiikan tehottomuus johtaa myös turhiin hiilidioksidipäästöihin, jotka kuormittavat ympäristöä.

Haastamme logistiikan nykytilanteen:

Kuljetustarve ja -tarjonta eivät kohtaa reaaliaikaisesti markkinoilla, jolloin logistiikan tehokkuus kärsii.
Noin 1 % Suomen kaikista CO2-päästöistä tulee tyhjänäajosta, sillä noin 23 % kuljetuksista ajetaan tyhjänä.
Kuljetussopimusten neuvottelu vie molempien osapuolien aikaa ja sopimukset harvoin joustavat tarpeen mukaan.
Nykyinen tapa järjestää logistiikkaa vie aikaa pois rahdinantajien ja kuljetusliikkeiden ydinliiketoiminnasta.
Suurin osa suomalaisista ajoliikkeistä on pieniä ajoliikkeitä, jotka ajavat vain alihankintana isommille toimijoille.

Ympäristövaikutus

Suomessa tieliikenteen tavarankuljetuksessa ajetaan vuosittain tyhjänä noin 450 miljoonaa kilometriä. Lisäksi kuljetusten täyttöaste on vain noin 60–80 %.* Tämä tarkoittaa sitä, että koko Suomen raskaan kumipyöräliikenteen kapasiteetista hyödynnetään vain vähän yli puolet. Visionamme on eliminoida tyhjänäajo sekä tarjota yrityksille täysin hiilineutraaleja kuljetuksia, helposti ja luotettavasti.

Tyhjänäajon eliminoiminen vaatii pitkäjänteistä työtä, eikä tämä tule tapahtumaan hetkessä. Siksi aloitamme työmme tyhjänäajon minimoimisella, vajaiden rekkojen täyttöasteen parantamisella ja toteutuneiden päästöjen laadukkaalla kompensoinnilla.

Vähennä raskaan liikenteen päästöjä Kuormat.comin avulla:

Turhien päästöjen eli tyhjänäajon minimoiminen

Suomessa noin joka neljäs rekka ajaa tyhjänä. Alustamme mahdollistaa kuljetusten yhdistelyn niin, että tyhjänä ajavat rekat saavat uutta ajettavaa.

Osakuormien yhdistely

Kehitämme teknologiaa osakuormien yhdistämiselle.

Vajaiden rekkojen kapasiteetin täyttäminen

Vajaiden rekkojen kapasiteetin täyttäminen

Kaikkien kuljetusten kompensointi

Kompensoimme kaikki alustan kautta ajetut kuljetukset.
Aloita käyttö

Kompensointi

Etsimme uutta kompensointikumppania – nykyinen kumppanimme Compensate lopettaa toimintansa.

Olemme kompensoineet kuljetukset yhteistyössä Compensaten kanssa. Valitettavasti Compensate on lopettanut oman toimintansa kesäkuussa 2023, mutta toistaiseksi kompensoimme kauttamme ajettavat kuormat jo yritykseltä hankkimillamme hiilikrediiteillä. Jo hankitut krediitit kestävät arviolta ainakin vuoden 2023 loppuun asti.

Lisätietoa käytetyistä krediiteistä ja kompensointiprojekteista löytyy ilmastovaikutusraportistamme. Compensaten hankkeet ovat tarkasti valikoituja ja niitä arvioidaan kriteereillä, joiden kehittämiseen on osallistunut tieteilijöistä koostuva itsenäinen verkosto. Voit avata päästöraporttimme tästä (PDF), jossa kerromme tarkemmin, mistä yrityksemme sisäiset päästöt syntyivät ja miten pyrimme vähentämään päästöjämme tulevaisuudessa.

Etsimme parhaillaan uutta kompensointikumppania jatkamaan Compensaten kanssa aloitettua tärkeää ilmastotyötä. Meihin voi ottaa yhteyttä kaikissa kompensointiin liittyvissä kysymyksissä.

Kasvot kuormien takana.

Yrityksen taustalla toimii yhdeksänhenkinen tiimi, jonka yhteinen tavoite on luoda fiksumpaa tielogistiikkaa. Monipuolisen tiimimme osaaminen koostuu logistiikka-alan kokemuksesta, vankasta yrittäjyyden asiantuntemuksesta, alustatalouden tietämyksestä, ohjelmoinnista, markkinoinnista sekä graafisesta suunnittelusta.

Heikki Paija

Founding Member
Chairman of the Board

Atte Sahla

Founder
CEO

Taneli Hukkanen

Co-Founder
COO

Ossi Ilmanen

Founding Member
CTO

Julianna Paija

Founding Member
Head of Design

Sara Pentikäinen

Founding Member
Head of Marketing

Miikka Åsnabrygg

Lead Developer

Markus Kaihola

Developer

Juha Kollin

Board Member

Jekku

Office Dog

Advisory Board.

Toimintaamme tukevan Advisory Boardin jäsenillä on vuosikymmenten kokemus
muun muassa yrityksen strategisesta johtamisesta, myynnistä, kaupallistamisesta
ja startup-yrittäjyydestä.
LinkedIn logo with the letters 'it'
© Kuormat.com Finland Oy
Tietosuojaseloste
support@kuormat.com
Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki
LinkedIn logo with the letters 'it'
© Kuormat.com Finland Oy
Tietosuojaseloste