logo_valkoinen.png

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 
Nimi:                        Kuormat.com Finland Oy
Y-tunnus:                3192506-5
Osoite:                     Siltasaarenkatu 4
Postinumero:          00530
Postitoimipaikka:    HELSINKI
Puhelinnumero:      050 5779797
Sähköpostiosoite:   support@kuormat.com2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys:                    Kuormat.com Finland Oy
Nimi:                     Taneli Hukkanen
Osoite:                   Siltasaarenkatu 4
Postinumero:        00530
Postitoimipaikka:  HELSINKI
Puhelinnumero:    0504957728 
Sähköposti:           taneli.hukkanen@kuormat.com3. Tietosuojavastaava
Yritys:                    Kuormat.com Finland Oy
Nimi:                     Taneli Hukkanen
Osoite:                   Siltasaarenkatu 4
Postinumero:        00530
Postitoimipaikka:  HELSINKI
Puhelinnumero:    0504957728 
Sähköposti:           taneli.hukkanen@kuormat.com4. Rekisterin käyttötarkoitus 
Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 
Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.


6. Rekisterin tietosisältö 
Sähköpostiosoite, puhelinnumero


7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakassuhteen kehittämiseksi.


8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: 
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.


10. Evästeiden (cookies) käyttö 
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.                       

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.


13. Rekisteröidyn oikeudet 
Tietoja antaneella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa  toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa     järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen   artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.